INSPIRATIONSDAG OM FISKODLING 15.2.2023

Inspirationsdag om fiskodling 15.2.2023

Ålands fiskodlarförening höll en inspirationsdag om fiskodling i auditoriet på Alandica Kultur och Kongress den 15.2.2023. Seminariet gick även att följa via Zoom. Presentationerna som hölls finns som pdf att ladda ner nedan, där hittar du även videohälsningarna som separata videoklipp. 

Presentationer

Jonas Harald, Kustaktionsgruppen Österbotten

Varför är det så viktigt med fisk?

Niilo Salmela, Gaia consulting

Miljökonsekvenser av fiskodling

Marcus Thörnroos, Widman & Co

Ny åländsk vattenlag ur ett rättsligt perspektiv

Anders Kiessling, SLU

Därför ska du äta fisk hela livet, men är det någon skillnad om den är vild eller odlad?

Tom Karlsson, Ålands landskapsregerings fiskeribyrå

Ålands vattenbruksstrategi

Videohälsningar

Pilotprojektet Miljökassen

Hanna Carlberg, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet berättar om ett pågående svenskt forskningsprojekt för uppsamling av slam från en fiskodlingskasse.

ASC-certifiering av fiskodling

Ella Hellström vid Brändö Lax berättar om vad ASC-certifiering innebär och hur det gick till att ASC-certifiera företagets fiskodlingar och slakteri.

Fiskvälfärdsfrågor

Albin Gräns bedriver forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet som går ut på att hitta metoder för att minimera stressande situationer för den odlade fisken, både vid uppfödning och slakt.  

Framtidens fiskfoder, Raisioaqua

Olof Lerche från det finska fiskfoderföretaget Raisioaqua berättar om hur han tror att fiskfodret kommer att utvecklas i framtiden.

Framtidens fiskoder, Biomar

Ole Christensen vid det danska fiskfoderföretaget Biomar berättar om sin vision för framtidens fiskfoder.

SEMINARIUM OM BIOSÄKERHET 23.9.2022

Seminariets målsättningar

  • Ge kunskap om vad biosäkerhet är

  • Ge insyn i den nya lagstiftningen om biosäkerhet

  • Ge en uppfattning om vad biosäkerhetsplanen bör innehålla, samt när den ska vara uppdaterad

  • Ge klarhet i vad en inspektion innefattar

Presentationer

Kajsa Hakulin (Jord och Skogsbruksministeriet)

Djurhälsolagen och lagen om djursjukdomar

Mia Eriksson-Kallio (Livsmedelsverket)

Biosäkerhet vid fiskodlingar

Mari Virtanen (Finlands fiskodlarförbund) och Rosita Broström (Ålands fiskodlarförening)

Genomgång av handboken för biosäkerhetsplanen

Jacob Ridderborg (ÅMHM)

Kommunalveterinärens roll för biosäkerheten

INSPIRATIONSDAG 27.2.2020

Fiskodlings-näringens utveckling i Finland

Jari Setälä, specialforskare vid Naturresursinstitutet (LUKE)

Östersjöfoder och recirkulering av näringsämnen

Knut-Olof Lerche, produktutvecklare vid Raisioaqua Ab

Val av framtidens foderråvaror

Ole Christensen, VP EMEA Division, Biomar

Fiskvälfärd och hållbar matproduktion

Albin Gräns, docent i biologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Hur ska odlad fisk smaka och hur kan odlaren påverka det?

Anders Kiessling, forskare vid Sveriges Lanbruksuniversitet

Nedsänknings-bara kassar

Markus Kankainen, forskare vid Naturresursinstitutet (LUKE)

Semislutna system för fiskodling

Odd-Ivar Lekang, forskare vid Norges Miljö og Biovitenskaplige Universitet (NMBU)

Hav-Tek, danskt utvecklings-projekt

Lisbeth Jess Plesner, chefskonsult vid Dansk Akvakultur & Erik Damgaard Christensen, DTY-Mek, Dks

Sluten kontra öppen odling, nya lösningar

Anders Kiessling, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Umpikassi, semislutna fiskodingssystem i Finland

Pia Lindberg-Lumme, projektledare, Growth4Blue Consulting Ky

Ålands Radio intervjuade tre av föreläsarna

Pia Lindberg-Lumme, Albin Gräns och Anders Kiessling

Vad säger Anders?

Ska fisken odlas på land?

 "Vi kommer inom de närmaste tio åren att behöva odla hundra miljoner ton fisk… för att få vanliga personer att förstå: Det vore som att vi skulle odla all vete i världen i växthus -hur troligt är det?"

Fisk är nyttigt

 "Vi vet att vi kan få en förlorad generation av våra ungdomar om dom inte äter fisk. All forskning visar på att även när vi blir gamla så fortsätter hjärnan att växa och då behöver vi fiskfettet. Det enklaste och bästa sättet för kroppen är att äta det naturligt och det är fisken!"

Vi behöver en faktabaserad diskussion 

 "Jag representerar forskningen och det enda jag säger är sådant som kommer ur faktabaserad kunskap. Det är det vi saknar i vår värld idag, speciellt inom området fiskodling: En faktabaserad diskussion. Det är den jag som forskare står för."

Slutet eller öppet fiskodlingssystem?

 "Ingenting är helt slutet i denna värld, det är bara fråga om graden. Vi har möjligheten i Östersjöområdet att faktiskt skapa ett slutet system, fast det sker i det öppna."

 

FISKHÄLSOKURS 26.2.2020

Anders Kiessling
Fiskens biologi, anatomi och fysiologi, en översikt

Albin gräns
Stressminimering vid odling och slakt

Eirik Wilkinsson
Smittvägar och smittöverföring, produktionssjukdomar

Fisksjukdomar i RAS-anläggningar
Fisksjukdomar i havet
Obduktion och provtagning (praktiskt moment)
tel: 040-5409764

info@fiskodlarna.ax

www.fiskodlarna.ax

Jomalagårdsvägen 16

AX-22150 JOMALA

Åland

Fisk är bra för dig
Mår den odlade fisken bra?
Var odlar man fisk på Åland?
Finns det utsläpp från fiskodlingar?
Ålands fiskodlarförening
Våra utvecklingsprojekt