MÖT DE ÅLÄNDSKA FISKODLARNA

 Var på Åland odlar man fisk?
Fiskodling är en skärgårdsnäring. De största fiskodlingarna finns på Föglö, Brändö och Eckerö, men det finns även några mindre fiskodlingsenheter på Kumlinge, Vårdö, Lemland, Lumparland och i Mariehamn. Se fiskodlingsplatser på Åland!

Hur mycket fisk produceras i de åländska fiskodlingarna?
Årligen produceras ca 4500 – 5500 ton odlad fisk på Åland. Detta motsvarar ca 300 000 – 400 000 människors konsumption. Drygt 90% av produktionen består av regnbåge, resten består av sik och även en mindre mängd öring. Förutom fisk produceras även regnbågsrom och sikrom.

ÅLANDS FISKODLARFÖRENING

Ålands fiskodlarförening r.f. grundades år 1986. Föreningen är en ideell, obunden intresse- och branschorganisation för personer, företag och sammanslutningar som bedriver vattenbruk på Åland eller i övrigt är intresserad av branschen och föreningens verksamhet. Föreningen jobbar för att:

• Befrämja och utveckla vattenbruksnäringen på Åland
• Förbättra förutsättningarna för att bedriva verksamheten lönsamt
• Fungera som informationskanal mellan företagen, olika myndigheter och andra berörda parter
• Bistå medlemmarna med uppdrag, råd och hjälp
• Samordna aktiviteter som berör hela näringen

HÅLLBART VATTENBRUK

Ålands fiskodlarförening anser att fiskodlingsnäringen spelar en viktig roll i utvecklingen för det hållbara åländska samhället både idag och i framtiden. Hållbarhet för oss innebär att på en internationell marknad, subventionsfritt producera (ekonomisk hållbarhet) ett lokalproducerat, klimatsmart livsmedel i ett rent hav (ekologisk hållbarhet) och att skapa en sysselsättningsbas i en levande skärgård (social hållbarhet).

VÅR STYRELSE

Verksamhetsledare

Rosita Broström
rosita.brostrom@fiskodlarna.ax
+35840-5409764

Styrelsen

Karl-Johan Henriksson
ordförande
Brändö Lax

Marcus Eriksson
styrelseledamot
Flisö fisk, M.A.T-Fish

Mats Perämaa
styrelseledamot
Nordic Trout

Sixten Sjöblom
styrelseledamot
Storfjärdens fisk

FISKODLINGEN ÄR EN VIKTIG SKÄRGÅRDSNÄRING
För Åland som består av ca 90 % vatten är bra fiskodlingsplatser och gynnsamma odlings-förhållanden en värdefull naturresurs att ta vara på. Fisken som naturresurs och källa till sysselsättning och inkomst har alltid varit viktig för skärgårdsbefolkningen.

Etableringen av fiskodlingsnäringen på 1970-talet sammanträffade med den radikala minskningen av vildfångad fisk från Östersjön som skedde under de senaste decennierna.

Därmed har fiskodling blivit en enormt viktig sysselsättningsskapande och inkomstbringande näring i skärgårdskommunerna eftersom arbetsplatser skapades inom fiskodlingen samtidigt som jordbruk och traditionellt fiske gick tillbaka. Vår fiskodlingsnäring verkar subventionsfritt i en tuff, internationellt marknadsanpassad bransch med små marginaler.

Efterfrågan på fisk som livsmedel ökar ständigt både på nationell och global nivå, dess goda smak och hälsofrämjande effekter lockar allt större konsumentgrupper. Den odlade fisken tillgodoser därmed en ständigt ökande efterfrågan som inte kan mötas med de globalt sett redan utfiskade eller maximalt nyttjade, vilda matfiskpopulationerna och ger även ålänningarna möjligheten att konsumera ett lokalproducerat, högkvalitativt livsmedel.

tel: 040-5409764

info@fiskodlarna.ax

www.fiskodlarna.ax

Jomalagårdsvägen 16

AX-22150 JOMALA

Åland

Fisk är bra för dig
Mår den odlade fisken bra?
Var odlar man fisk på Åland?
Finns det utsläpp från fiskodlingar?
Ålands fiskodlarförening
Våra utvecklingsprojekt