Åländskt odlad fisk är bra för dig, för naturen, för det åländska samhället och för framtiden.

Stora förändringar har varit på gång inom fiskodling under en längre tid. Vi har jobbat med att göra fiskodling till något positivt för oss alla. Kvalitet över kvantitet. Positiv påverkan som gagnar oss alla inom det åländska samhället. Lokal, kvalitativ och smakrik fisk som du kan må bra av.

STUDIERESA TILL BERGEN 17-18.3.24

Ålands fiskodlarförening och svenska Matfiskodlarna gjorde en gemensam studieresa till Bergen för att titta på norska fiskodlingar, både med och utan slamuppsamling. Resan arrangerades av Vonin och Framo som även guidade oss under turen. Norska fiskodlingar är betydligt större än vad vi är vana med i Östersjön. I anslutning till fiskodlingarna finns en stor foderflotte, denna är till och med försedd med ett tvåvåningshus som används för lager och personalutrymmen.

Fiskslam består till största del av vatten. Jarle Ragnhildstveit vid Framo visar oss avvattningsanläggningen som minskar mängden vatten i slammet till 90%, varefter det pumpas in i en flytande lagringstank. Slammet måste fortfarande vara flytande för att lättare kunna pumpas och transporteras till land. Tillsammans med Rangs-Sells utvecklas tekniker för att ytterligare koncentrera slammet och göra det till produkter som är intressanta för jordbruket och fodertillverkning.

 

RESULTATSEMINARIUM, AKTIVERAD KALKSTEN 15.3.24

Ålands fiskodlarförening arrangerade ett slutseminarium för det projekt vi deltagit i tillsammans med Levande Hav, Stockholms universitet och Storfjärdens fisk. Presentationer och diskussioner hölls i lagtingets auditorium och därefter blev doktorand Johan Wikström intervjuad av Ålands Radio.

Det gick även att delta i seminariet på distans. Det spelades in och kan ses på projekthemsidan. Där finns även powerpointpresentationer, slutrapporten och mer information om projektet. Från fiskodlarföreningen är vi nöjda över de lovande resultaten och glada över att få haft möjligheten att bidra till forskning och utveckling inom ett så pass viktigt område. Vi tror och hoppas att aktiverad kalksten har ett stort potential för att bli ett kostnadseffektivt och resurseffektivt verktyg för att minska övergödning, både i Östersjön och i sötvattensjöar.


DISKUSSION OM SLAMÅTERTAG 30.11.2023

Ålands fiskodlarförening arrangerade ett hybridmöte för föreningens medlemmar där vi diskuterade möjligheterna för att starta ett pilotprojekt för uppsamling av partikulärt spill (slamåtertag) vid en åländsk fiskodling. På plats hade vi professor i akvakultur Anders Kiessling som berättade om det pilotprojekt som gjorts vid Vattudalens fisk i Jämtland i vilket man testat flera olika metoder för slamupptag. På Åland har vi större utmaningar i form av saltare vatten, längre avstånd från kassen till land, havsströmmar och hård sjö. Anders tror dock att den senaste tekniken från norska Framo/LiftUP är tillräckligt robust och effektiv för att kunna testas på Åland.

Mötet sammanföll med publiceringen av två miljöaktivisters policydokument i vilket de bland annat uppmanar Ålands landskapsregering att utreda fiskslammets potentiella cirkulära användsningsområden på Åland. Då vi blev kontaktade av media kunde Anders därför redogöra för hur långt fiskodlingsbranschen kommit i utvecklingen medan föreningens verksamhetsledare lyfte fram att fiskodlingsbranschen själva måste vara engagerade i utvecklingen och underströk att Landskapsregeringens roll är att möjliggöra pilotprojekt och ge de rätta incitamenten. Föreningen skrev även en insändare i anslutning till den debatt som väcktes.

NYA IDÉER FÖR ATT MINSKA SÄLSKADOR 29.11.2023

Skador orsakat av säl är ett växande problem vid fiskodlingarna. Sälen trycker sig mot nätet och attackerar fisken genom maskorna. För att komma åt problemet har man börjat använda tyngre och mer slitstarka nät, så kallade “sälsäkra kassar”. På företaget Zapp Precision Metals Sweden AB skissar man nu på en helt ny modell av sälsäker kasse av specialtillverkad ståltråd. Att använda stål skulle också bidra till att minska användningen av plast. 

Lars Wikström – metallurg från R&D, Erik Thuresson – produkt-/ applikationsutvecklare och Jonas Eriksson – sales manager besökte en av Nordic Trouts fiskodlingar och fick se hur det går till i praktiken när man lyfter upp en fiskodlingskasse ur havet. Därefter presenterade de sina idéer för våra medlemmar på ett arbetsmöte, där vi diskuterade hur man på bästa sätt kan skapa en fiskodlingskasse som kan stå emot sälangrepp. Målsättningen är nu att bygga en prototyp av en mindre kasse och testa den vid en fiskodling.

 

 

INFÖR SKRIVANDET AV NYTT REGERINGSPROGRAM 10.11.2023

Ålands fiskodlarförening har sammanfattat de fyra viktigaste målsättningarna som bör vara i fokus i regeringsprogrammet för att främja en livskraftig fiskodlingsnäring och ge de bästa förutsättningarna för dess utveckling:

01. Framtidstro och klara spelregler

02. Hållbar utveckling på marknadens villkor

03. Hälsosam livsmedelsförsörjning

04. Optimal lokalisering

NYTT FORSKNINGSSAMARBETE FÖR MINSKAD ÖVERGÖDNING 12.6.2023

Sedimentprovtagning i finvädret! Forskare från Stockholms universitet besökte Storfjärdens fisk för att ta sedimentprover i samband med ett projekt som ska undersöka om aktiverad kalksten kan användas för att minska fosforbelastningen på Östersjön.

INSPIRATIONSDAG OM FISKODLING 15.2.23

onsdag 15:e februari kl. 08:30 -12:00
Alandica Kultur och Kongress, Auditoriet

 

Varför ska vi äta fisk? Hur stor påverkan har fiskodlingarna på miljön? Vad innebär den nya vattenlagen för fiskodlarna? Vad går den åländska vattenbruksstrategin ut på? Hur ser framtidens fiskfoder ut?

Nyfiken på havsbaserad fiskodling?
Välkommen till ett kort men fullspäckat event!

Vi bjuder på kaffe med tilltugg, samt några spännande smakprover på temat nose-to-tail. Meddela eventuella allergier och dieter!

Det finns även möjlighet att delta på distans, videolänk skickas på begäran.

Alla är välkomna, men du måste anmäla dig!

Anmäl dig till: Rosita Broström, info@fiskodlarna.ax, 040-5409764

MISSADE DU SEMINARIET, ELLER VILL DU TITTA PÅ DET IGEN?

Här hittar du videoinspelning av eventet, programmet, presentationerna som pdf-filer och videohälsningarna som separata videoklipp!

NY VATTENLAG FÖR ÅLAND 31.1.23

En ny vattenlag för Åland har varit på remiss. Baserat på den sammanvägda analys av lagförslaget som Ålands fiskodlarförening gjort föreslår vi att nuvarande lagförslag återtas och att en utredningsperson utses som kan samordna arbetet med att införliva vattendirektivet i den åländska lagstiftningen på ett sådant sätt som möjliggör förverkligandet av EU:s riktlinjer för vattenbruket såväl som den åländska vattenbruksstrategin samt beaktar grundläggande EU-rättsliga principer. Detta bör inkludera eller göras parallellt med framtagandet av en lokaliseringplan för fiskodling och utvecklandet av kompensationsåtgärder, i första hand kompensationsfiske.

BRÄNDÖ LAX ÄR ASC-CERTIFIERADE 12.10.22

Brändö Lax är den första havsbaserade fiskodlingsanläggningen i Finland som tilldelats ett ASC-certifikat. ASC står för Aquaculture Stewardship Council och är ett frivilligt certifieringsprogram för miljömässigt och socialt hållbart odlad fisk. Motsvarande miljömärkning för vildfångad fisk är MSC (Marine Stewardship Council). Certifieringsprocessen har varit lång för dessa pionjärer då Östersjön med sina unika egenskaper inte passade in i de färdiga mallar som systemet tidigare var uppbyggt för. ASC-märkningen talar om för konsumenten att det är fullt möjligt att odla fisk i Östersjön på ett ansvarsfullt sätt.

 

 

SEMINARIUM OM BIOSÄKERHET VID FISKODLINGAR 23.9.22

En hög biosäkerhet är en av grundförutsättningarna i att bedriva fiskodling. Fiskodlarna jobbar ständigt med att förbättra rutinerna och säkerheten för att undvika att smitta uppstår i en odling och för att begränsa möjligheterna för att en smitta ska sprida sig från en odling till andra odlingar eller till naturen. Dialogen mellan fiskodlarna och myndigheterna är viktig för att öka kunskaperna om gällande regelverk och rekommendationer, men också för att ta lärdom av den långa erfarenhet som finns samlad i branschen. I seminariet deltog förutom medlemmarna i Ålands fiskodlarförening också finska fiskodlarförbundet, ÅMHM, Ålands Landskapsregering och Livsmedelsverket. 

ANDERS KIESSLING FÖRELÄSER OM ODLAD FISK 9.9.22

Projektet “Temadagar om åländsk fisk” kunde äntligen genomföras med föreläsning på plats vid Hotell- och Restaurangskolan. Anders Kiessling berättade om alla steg som fisken går igenom från uppfödning, slakt och transport till att den slutligen hamnar på tallriken. Dagen avslutades med att eleverna fick testa sina nyförvärvade kunskaper i köket. Brändö Lax levererade färsk regnbåge och sik till eventet. 

ÖPPET HUS PÅ ÅLANDS LANDSBYGDSCENTRUM 26.8.22

Ålands Landsbygdscentrum har fyllt 25 år vilket firades med att hålla öppet hus. Ålands fiskodlarförening är sedan 2020 en del av detta kluster bestående av 15 organisationer med visionen att kunskap och samverkan får hela Åland att växa. Syftet är att utveckla, utbilda och erbjuda rådgivning i samverkan för ett framtidsorienterat Åland. 

Besökarna fick bland annat smaka på regnbågsrom från Eckerö som serverades på chips med hackad lök och gräddfil. 

TV-INSPELNING MED MIKAEL BJÖRKLUND OCH MATIAS JUNGAR 3.8.22

Micke Björklund och Matias Jungar fick håva upp sin lunch själva ute vid Nordic Trouts odling vid Skrovsö. Besöket var en del av TV-produktionen “Närmat” som under en vecka bandades in på Åland. Programmet går ut på att Micke och Matias åker runt och plockar upp närproducerade råvaror som de sedan kockar ihop till läckra maträtter. Syftet är inte bara att underhålla, utan även att samtidigt lyfta upp och sprida kunskap om det lokalproducerade. Programmet sänds först i november, men besöket beskrivs i korthet på Yle’s blogg. I slutet av veckan avslutades programmet med en “cookalong“, där huvudrätten var just regnbåge! Tittarna uppmanades att handla lokalproducerade råvaror och laga maten hemma medan de fick tips och instruktioner av Micke och Matias.

AQUACULTURE SKILLS FORESIGHT FORUM 7-8.3.22

ASFF (Aquaculture Skills Foresight Forum) är en del av Bridges, ett nordiskt samarbete som syftar till att yrkesskolor i de deltagande länderna ska bli ledande regionala center för kompetensutveckling, kompetensförsörjning, innovation och entreprenörskap kopplat till yrkesutbildning och regional utveckling. En konferens hölls i Mariehamn med över 30 deltagare från de nordiska länderna. Evenemanget uppmärksammades av Ålands Radio.

TEMADAGAR OM ÅLÄNDSK FISK 15.2.22

Ålands fiskodlarförening har beviljats stöd från Leader Åland för att planera och genomföra temadagar om åländsk fisk vid Hotell- och Restaurangskolan. Under den första temadagen fick kockeleverna filéa och tillaga odlad sik och regnbåge samt tillreda rom. Extra spännande var det att få testa på regnbågens lever, som har en mild och krämig smak.

LUNCHSEMINARIUM PÅ SMAKBYN 7.4.21

Då Leader Åland hade studiebesök från Österbotten i samband med hållbarhetsprojekt Spektrum passade vi på att hålla ett lunchseminarium om fiskodling, lagstiftning och kompensationsåtgärder. Vid seminariet deltog även några åländska politiker. Jonas Harald från Kustaktionsgruppen (KAG) inledde eftermiddagen med att berätta om fiskerinäringarnas betydelse för Finland. 

HUR ÄR DET ATT JOBBA MED FISKODLING?

Besök hos Sixten och Filip vid Storfjärdens fisk, Eckerö. Ta en titt på fiskodlarnas vardag och hur det går till att odla fisk. Kortfilmen är en del av ett Leaderfinansierat projekt, “Fiskets ansikten

IHN-VIRUS UPPTÄCKT PÅ FISKODLING I FÖGLÖ 4.6.21

TRE ODLINGSPLATSER  I KARANTÄN

Provtagningar från en åländsk fiskodlingsanläggning  bekräftade den 27.5.2021 att den smittats med (IHN). Smittan härstammar från en fiskodlingsanläggning i Danmark. Livsmedelsverket inrättade en restriktionszon runt odlingen, som omedelbart försattes i karantän.  Odlingarna innanför zonen får inte ha någon kontakt med andra fiskodlingar. Omfattande provtagningar har nu gjorts och per 4.6.2021 har viruset hittats vid tre odlingsplatser, som samtliga befinner sig inom restriktionszonen.

Fiskodlingsnäringen tar detta på största allvar och gör sitt yttersta för att begränsa spridningen av smittan och följer de beslut behöriga myndigheter fattar i frågan.

SANERING OCH KONTROLLPROGRAM

För att bekämpa viruset kommer de drabbade odlingarna att tömmas på fisk och därefter saneras. Omfattande provtagningar kommer att göras under minst två års tid, för att bekräfta att saneringen lyckats, innan odlingarna återigen kan klassas som IHN-fria. 

IHN ÄR EN KÄND FISKSJUKDOM

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) är en sjukdom hos laxfiskar. IHN är helt ofarligt för människor, husdjur eller andra produktionsdjur. Symtomen är anemi, vätskeansamling i bukhålan och punktformiga blödningar särskilt i bukhålans fett och i simblåsan. IHN orsakar vanligen dödlighet hos fiskar som är yngre än 2 månader. Sjukdomen ger symtom när vattnet är 10–15 grader varmt. IHN är inget nytt virus, utan förekommer i Nord- och Latinamerika, Asien, flera europeiska länder och Ryssland sedan länge. I Finland upptäcktes IHN första gången 2017 och på Åland har IHN inte påträffats en enda gång tidigare under de ca 30 år som det provtagits. Generellt har fiskodlingarna i Finland/på Åland mycket bra hälsostatus.

FINNS DET RISK FÖR YTTERLIGARE SPRIDNING?

Risken finns alltid, men myndigheterna och fiskodlarna har agerat snabbt och situationen är under kontroll. Då det är ett känt virus har livsmedelsverket tydliga föreskrifter och rutiner för hur det ska hanteras på bästa sätt. 

Viruset kan smitta via vilda fiskar, men smittotrycket i vilda bestånd är väldigt lågt, närkontakt med annan fisk är ovanligt och sjuka individer dör snabbt bort. I samband med tidigare virusutbrott i Finland har man testat stora mängder vild fisk kring odlingarna utan att hitta några indikationer av smittspridning. Livsmedelsverket har gett rekommendationer kring hur man ska hantera fiskeredskap för att undvika smittorisk.

Vid fiskodlIngarna har det varit mera frekvent provtagning under de senaste åren på Åland, med flera provfiskar per provtagningstillfälle. I samband med utbrottet har det också tagits fler prover vid de odlingar där man bedömt att det kan finnas någon risk. Sannolikheten att viruset påträffas vid någon odling utanför restriktionszonen bedöms därför vara mycket låg.

FISKODLINGSFÖRETAG DRABBAS HÅRT 

I nuläget vet vi att detta kommer att drabba åtminstone ett av våra fiskodlingsföretag mycket allvarligt rent ekonomiskt, vilket även blir att drabba Föglö kommun. Fiskodlingen en otroligt viktig näring för skärgården i form av arbetsplatser, skatteintäkter och även för kringnäringar såsom transporter. Just nu pågår diskussioner med myndigheterna kring hur sanering och uppföljningsprogram ska ske. Det finns möjligheter att få en viss ersättning för det ekonomiska bortfallet från staten, men det är ännu oklart vilka summor det kan komma att handla om.

HAVSPLAN FÖR ÅLAND: VAD INNEBÄR DEN FÖR ÅLÄNDSKA FISKODLINGAR?

Ålands Landskapsregering har 18/3 2021 klubbat igenom Ålands första havsplan. Arbetet med att ta fram planen har pågått under ca två års tid då det hållits ett flertal samråd med olika intressegrupper och sektorer, samt två öppna remissrundor. Efter första remissrundan beslöts att exludera de privata vattenområdena, som nu är upp till kommunerna att själva planera. Det andra remissutkastet samt den gällande planen berör alltså så gott som bara den yttre kransen av åländskt vatten som består av helt  öppna havsområden långt ifrån land. De fiskodlingsområden som fanns med i havsplanens första och andra utkast inkluderades inte med när planen fastställdes. Ålands fiskodlarförening ger här sin syn på havsplanen och dess konsekvenser för näringen.

TEMADAG OM ÅLÄNDSK REGNBÅGE 9.2.2021

Vad är skillnaden mellan en åländsk regnbåge och en norsk lax?

Hur hanterar och tillagar man regnbågen på bästa sätt? 

Det här är frågor som studerande vid kockutbildningen på Ålands Yrkesgymnasium fick fördjupa sig i under en temadag om åländsk regnbåge som arrangerades av Ålands fiskodlarförening och projektledare Erika Gustafsson vid Hotell- och Restaurangskolan. På förmiddagen undervisade prof Anders Kiessling om den gastronomisk forskning som gjorts på regnbåge och röding, bland annat inom projektet Aquafresh. Viktor Eriksson (i bild, mitten) hjälpte sedan studenterna att testa sina nya kunskaper i köket.

FISKODLARENS ÅR 2020

År 2020 har varit ett år fyllt av av dialog, kunskap, innovation, förändring och framtidsfunderingar. Ta en titt på vad föreningen sysslat med under detta mycket speciella år!

länk till årskrönika 2020

KOMPENSATIONSÅTGÄRDER OCH ÖSTERSJÖN: Hur ser framtiden ut? 19.11.2020

 

Om att fiska spigg, bevattna med näringsrikt brackvatten och skörda vass. Informationstillfälle i samarbete med projekten SEABASED och Så in i vassen

FISKHÄLSOKURS 26.2.2020

 

Vi ordnade en fiskhälsokurs som riktar sig till alla som jobbar på havsbaserad och landbaserad odling på Åland. Kursen innehöll både teoretiska och praktiska moment kring fiskhälsa, provtagning och stressminimering.

INSPIRATIONSDAG OM FISKODLING 27.2.2020

En heldag om innovation och nya lösningar inom fiskodling till havs. Vi fick höra om aktuell forskning, pilotprojekt, möjligheter och utmaningar för en expanderande bransch!

FREDRIK BESÖKER BRÄNDÖ LAX

Hungry for Saltviks försökskanin Fredrik besöker Brändö lax för att ta reda på om odlad regnbåge är nyttigt, om den är bra för miljön och var fisken går att få tag i. Svaret på en av frågorna förvånar honom.

VI HAR FLYTTAT!

Nu har vi flyttat vårt kontor till Ålands Landsbygdscentrum. Vår nya adress är Jomalagårdsvägen 16, AX-22150 JOMALA Välkommen in på besök!
TOP 3

FISKODLARE PÅ TOPPEN

Storfjärdens Fisk Ab och Brändö Lax Ab är inom Top-3 på Kauppalehtis lista över Ålands bästa bolag 2018-2019. Bolagen i Kauppalehtis jämförelse rankas utgående från omsättningstillväxt, resultat, avkastning på investerat kapital (ROI), soliditet och risktålighet.

Blir det mycket utsläpp?
Mår den odlade fisken bra?
Hur regleras fiskodling på Åland?
Var odlar man fisk på Åland?
Är fiskodling viktig för Åland?
Hur utvecklar vi oss själva?
Vilka fiskarter odlas på Åland?
Är den odlade fisken bra för mig?

INSPIRERAS AV VÅRT MAGASIN!

Tillsammans med Ålands fiskare rf har vi producerat ett magasin om åländskt fiske och fiskerinäring. Magasinet innehåller artiklar, informationsrutor, recept efter årstid och framför allt väldigt vackra bilder som förhoppningsvis inspirerar.

Magasinet delades ut under skördefesten 2014 men finns nu att läsa i elektronisk form.

tel: 040-5409764

info@fiskodlarna.ax

www.fiskodlarna.ax

Jomalagårdsvägen 16

AX-22150 JOMALA

Åland

Fisk är bra för dig
Mår den odlade fisken bra?
Var odlar man fisk på Åland?
Finns det utsläpp från fiskodlingar?
Ålands fiskodlarförening
Våra utvecklingsprojekt